INTRESSELISTA

 

Avgift: 300 kr / år
Antal personer på listan: ca 45 st
Antal sålda hus / år: 0-3 st

Viktig rutin för Intresselistan
fr o m 2016:
Alla
måste, för att anmälan ska vara giltig, både betala avgift á 300 kr och samtidigt skicka in i blanketten Intresseanmälan.
Arrendeavgift/år: 1600 kr
Medlemsavgift/år: 2000 kr

Max stugstorlek: 26 kvm
Markstorlek: 270 kvm
Antal stugor: 92

Områdesplan, Eniro-karta

Välkommen till Sundby Fritidsby!
Anmälan till Intresselistan:
- Sätt in 300 kr på plusgiro 19 55 59-0 alternativt Swish till nummer 123 467 14 34
  samtidigt som du skickar in en Intresseanmälan.
- Ange tydligt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på inbetalningen och i blanketten Intresseanmälan..
- För att anmälan till Intressekön ska vara giltig ska både anmälningsavgiften vara betald och blanketten
  Intresseanmälan vara inskickad.
- Skicka Intresseanmälan till:
  Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening, c/o Söderström, Björkbacksvägen 61, 168 69 Bromma
  Underskriven inskannad blankett kan även e-postas till info@sundbyfritidsby.se.

Endast en person kan anmäla sig och man måste ha fyllt 18 år och vara myndig samt bo i en kommun i Storstockholm. .

Giltig e-postadress!
Då visningserbjudanden går ut via e-post är det mycket viktigt att ni anger en giltig e-postadress samt kollar er mejl då och då!

Fördelning av stugor
Vi har en Intresselista som ej är en strikt kölista! När vi fördelar stugor tar vi hänsyn till kötiden men vi strävar också efter en jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten och därför sätter vi värde på olika, för en koloniträdgårdsförening värdefulla, kunskaper.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats och intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla tomt, stuga och närområde välvårdade.

Ideell förening
Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen disponerar eller äger.

Avgifter mm
Medlemsavgiften är 2000 kr per år och lottarrendet är 1600 kr år (2018). Till detta tillkommer en inträdesavgift som är ett engångsbelopp på 1000 kr. Området har 92 lotter om vardera cirka 270 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 5 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugförsäkring och elavtal måste tecknas av varje medlem.

Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby.

Hembud
Stugorna får inte säljas på öppna marknaden. Föreningens värderare värderar och fastställer stugans värde enligt FSSK:s prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm. Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista. Stugorna är i mycket olika skick och priserna har varierat mellan 70.000 kr och 200.000 kr

Visning
Samtliga som har betalat avgift till vår intresselista (300 kr 2016) för innevarande år blir kallade via e-post till visning när en stuga bjuds ut till försäljning. Visning av stuga sker av säljaren / ägaren. Köparen har undersökningsplikt och köper stugan i befintligt skick.

Efter visning
Efter visningen har man 3 dagar på sig att lämna besked till föreningen om man vill köpa visad stuga. Därefter fattar föreningens styrelse beslut om vem som får köpa stugan och därmed bli medlem i Sundby Fritidsby koloniträdgårdsförening.
   
Webbansvarig Jens Östman